Madagasikara

Madagasikara

Ilay Nosy any amin'ny Faran'ny Tany

by John Cunningham and Elaine Cunningham

Paperback / softback Publication Date: 27/06/2017

RRP  $11.41 $11.25
Ity boky ity dia mitantara ireo dingana voalohany tamin'ny fanorenana ny Fiangonan'ny Nazareana. Mijoro vavolombelona momba ny fomba mazava sy malalaka ny fitarihan'Andriamanitra. Diapenina nokalian'i John sy ny reniny, mahavariana ny mamaky azy. Mampahafantatra mikasika ny antson'ny misionera amin'ny fiaraha-monina misy ankehitriny. Mijoro vavolombelona ny amin'ny maha- matoky ny olon'Andriamanitra. Mamela antsika ahalala ny fandehan'ny iraka amin'izao vaninandro moderina izao. Tsy misy amin'izay mamaky ity boky ity no hiala amin'ny fitiavana sy hazavana niainan'ireo izay manambara fa manana fahafahana ho an'Andriamanitra. Ny fitiavana, ny vesatra ho an'ny hafa, ary ny hetaheta te hikarakara rehefa mitondra ny Filazantsara, dia mampisy aingam-panahy ary mandrisika tokoa. Rehefa voavakinao ity boky ity, dia hanana faniriana te ho ampiasain'Andriamanitra ianao, ary hanana fahatsapana sy vesatra lalina hivavaka ho an'ireo miroso amin'izany asa izany.
ISBN:
9781563448584
9781563448584
Category:
Christian mission & evangelism
Format:
Paperback / softback
Publication Date:
27-06-2017
Language:
Malagasy
Publisher:
Prairie Star Publications
Pages:
124
Dimensions (mm):
178x127x7mm
Weight:
0.12kg

This title is in stock with our Australian supplier and arrives at our Sydney warehouse within 2-3 weeks of your order. An overall delivery estimate to you, (arrival time to A&R + delivery via post to your address) can be found below.

Once received into our warehouse we will despatch it to you with a Shipping Notification which includes online tracking.

 

An overall delivery time for this item, including the 2-3 week arrival time to A&R, to your address is:

NSW Metro: 16 - 18 working days.
NSW Regional: 17 -20 working days.
VIC & SA Metro: 17 - 19 working days.
VIC & SA Regional: 17 -20 working days.
QLD Metro: 17 - 20 working days.
QLD Regional: 22 - 30 working days.
TAS: 17 - 20 working days.
WA Metro: 19 - 22 working days.
WA Regional: 21 -25 working days.
NT Metro: 21- 25 working days.
NT Regional: 22 - 30 working days.

Customer Reviews

Be the first to review Madagasikara.