ماشین زمان

ماشین زمان

by Herbert George Wells

Epub (Kobo), Epub (Adobe) Publication Date: 06/07/2019

  $2.19

یک دانشمند شجاع به آینده ای که با بزرگترین امید ما ... و تاریک ترین ترس ما می رود، سفر می کند.


کشش اهرم ماشین زمان، او را به سن زمین به آرامی در حال مرگ می گذارد. در آنجا او دو کشف عجیب و غریب را کشف می کند که افراد روشنفکر بر روی زمین و هیولاهای زیرزمینی - که نه تنها نماد دوگانگی طبیعت بشر هستند، بلکه پرتره وحشتناک مردان فردا نیز را نشان می دهند.

ISBN:
9787714968413
9787714968413
Category:
Science fiction
Format:
Epub (Kobo), Epub (Adobe)
Publication Date:
06-07-2019
Language:
English
Publisher:
Classic Translations

This item is delivered digitally

Customer Reviews

Be the first to review ماشین زمان.