Economy of the Round Dairy Barn

Economy of the Round Dairy Barn

by Wilber John Fraser

Epub (Kobo), Epub (Adobe) Publication Date: 08/03/2015

  $5.93

INLEIDING. Daar is maar één spel, dat mij hartstocht is en weelde, Daar 'k alles voor laat staan en dat mij nooit verveelde,” zong De Genestet, toen hij nog jong en jolig” was en 't groene veld hem meer trok dan het groene laken.” Dat spel was het raketten. Deze regelen zijn mede van toepassing op het kaatsen, dat Oud-Hollandsch balspel. Immers op den dag van den grooten wedstrijd van den Ned. Kaatsbond zijn reeds 's morgens vele honderden naar de kampplaats opgetrokken, die in den middag tot een 5000 tal zijn aangegroeid, om getuige te zijn van de meesterlijke slagen van Frieslands beroemde spelers. Er zijn er bij honderden, die zich in den morgen een plaatsje in de tribunes hebben uitgekozen, en tot des avonds 7 uur met onverdeelde aandacht het spel gade slaan. Wie in het kaatsseizoen (AprilOctober) in den kaatshoek onzer provincie komt, die zal verwonderd staan over het groot aantal personen en knapen vooral, die elken dag met groote ambitie dit aloude balspel spelen. In vele plaatsen van Friesland is het kaatsspel het openluchtspel. Het is dan ook of de bovenstaande regels van De Genestet voor het kaatsspel en zijne beoefenaars zijn geschreven. Zooals de Griek zijn Olympische spelen had en de Engelschman zijn football heeft, zoo heeft de Fries zijn kaatsspel. En de Friezen kennen hun beste spelers, zooals de Engelschman zijn beste footballspelers kent. Hun namen gaan in het speelseizoen van mond tot mond en ook de kaatsersroem van hen, die in vroegere jaren de corypheeën van het kaatsterrein waren, klinkt nog jaren daarna door Frieslands kaatserswereld

ISBN:
9781465516213
9781465516213
Category:
Fiction
Format:
Epub (Kobo), Epub (Adobe)
Publication Date:
08-03-2015
Language:
English
Publisher:
Library of Alexandria

This item is delivered digitally

You can find this item in:

Customer Reviews

Be the first to review Economy of the Round Dairy Barn.